Tin tức

Hội nghị tổng kết cuối năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 2019-2020

Ngày 07/01/2020, Sacombank Cambodia đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 2019-2020 với sự tham dự của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Sacombank Cambodia.

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của Sacombank Cambodia. Sau 10 năm thành lập, Sacombank Cambodia đã mở rộng mạng lưới hoạt động lên 9 chi nhánh và 1 trụ sở chính với hơn 270 nhân viên. Tại hội nghị, ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia đã báo cáo tổng kết hoạt động của Sacombank Cambodia năm 2019 với những kết quả đáng khích lệ được ghi nhận.

Welcome the warmly participation of the Board of Director SC

Hội nghị cuối năm với sự tham dự của các HĐQT và các lãnh đạo của Sacombank Cambodia

Branches take the souvenir photograph with CEO of SC

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2019

General Director of SC has the speech in the ceremony. Campuchia.

Board of Director of SC awarded the certificates for the loyal staffs who work with SC for a long timeនាំ

Ông Chhuon Chhen – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao chứng nhận cho Nhân viên xuất sắc năm 2019

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Phùng Thái Phụng – Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao chứng nhận cho Nhân viên xuất sắc năm 2019

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Ông Đàm Văn Tiệp – Thành viên HĐQT trao giấy chứng nhận cho Nhân viên xuất sắc năm 2019

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT trao chứng nhận Đơn vị hoạt động xuất sắc năm 2019 cho ông Kim Makara – Giám đốc Chi nhánh Chbar Ampeou

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Campuchia

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Trịnh Văn Tỷ – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia tặng ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia bằng chứng nhận Đơn vị thực hiện tốt năm 2019

Sau lễ trao giải là lễ bàn giao Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Trịnh Văn Tý – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia trao Kế hoạch Busines 2020 cho ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT và ông Đàm Văn Tiệp – Thành viên của BoDs.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao Kế hoạch Busines 2020 cho ông Phan Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia dưới sự chứng kiến của ông Trịnh Văn Tý – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia, ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT và Ông Đàm Văn Tiệp – Thành viên HĐQT.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao Kế hoạch Busines 2020 cho ông Phùng Thái Phụng – Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia dưới sự chứng kiến của ông Trịnh Văn Tý – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia, ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT và Ông Đàm Văn Tiệp – Thành viên HĐQT.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao Kế hoạch Busines 2020 cho ông Chhuon Chhen – Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia dưới sự chứng kiến của ông Trịnh Văn Tý – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia, ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT và ông Đàm Văn Tiệp – Thành viên HĐQT.

Hội nghị tổng kết năm 2019 của Sacombank cambodia đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai toàn diện kế hoạch năm 2020. Đồng thời, Sacombank Cambodia cũng ghi nhận những ý kiến chỉ đạo, đề xuất của Ban lãnh đạo và các Đơn vị tham dự Hội nghị để hoạch định chiến lược kinh doanh.

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Lãnh đạo ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị cuối năm

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Lãnh đạo ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Sacombank Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published.