Tin tức

Hội nghị tổng kết năm 2018 của Sacombank Cambodia

Năm 2018, Campuchia đã duy trì được sự ổn định về Chính trị, Xã hội và Kinh tế giúp đất nước phát triển kinh tế. Hơn 35 Ngân hàng Thương mại và 55 Tổ chức Tài chính Vi mô đang hoạt động tại Campuchia, các ngân hàng này đã gia tăng cạnh tranh hơn với sự đa dạng của Sản phẩm và Dịch vụ, đây là thách thức đối với Sacombank Campuchia trong năm 2018 vừa qua.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị Sacombank, cùng với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV, Sacombank Campuchia đã hoàn thành tốt Kế hoạch kinh doanh năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Nhằm đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội từ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2018, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2019, Sacombank Campuchia đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai Kế hoạch Kinh doanh 2019 tại Trụ sở chính số 60, Preah Norodom Blvd, Phnom Penh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Welcome the warmly participation of the Board of Director SC

Ban lãnh đạo và quản lý Sacombank Cambodia chụp ảnh lưu niệm trước hội nghị

Branches take the souvenir photograph with CEO of SC

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

General Director of SC has the speech in the ceremony.

Ông Lê Văn Ron – Phó Tổng Giám đốc Sacombank trao giấy chứng nhận Đơn vị giỏi năm 2018 cho ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia.

Board of Director of SC awarded the certificates for the loyal staffs who work with SC for a long timeនាំ

Ông Chhuon Chhen – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia trao chứng nhận Nhân viên xuất sắc năm 2018.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Nguyễn Thúc Vinh – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Sacombank kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập Sacombank Cambodia trao chứng nhận cho Nhân viên Xuất sắc nhiều năm liền.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Trịnh Văn Tý – Chủ tịch HĐQT Sacombank Campuchia trao giải thưởng CNTT và Phòng Nghiệp vụ được cấp chứng nhận Đơn vị xuất sắc nhiều năm liên tục.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Trịnh Văn Tỷ – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia trao giải thưởng CNTT và Phòng Nghiệp vụ được cấp chứng nhận Ông Trịnh Văn Tỷ – Chủ tịch HĐQT Sacombank Cambodia trao Kế hoạch Busines 2019 cho ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia Có sự chứng kiến của ông Lê Văn Ron – Phó Tổng Giám đốc Sacombank và ông Nguyễn Thúc Vinh – Chánh văn phòng Sacombank kiêm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Sacombank Cambodia.vị xuất sắc nhiều năm liên tục.

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Campuchia bàn giao Kế hoạch kinh doanh 2019 choGiám đốc Chi nhánh Pochentong và Chbar Ampeou.

Dancing performance of SC staff in the ceremony
Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Campuchia bàn giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Giám đốc Khối Nguồn vốn kiêm Giám đốc Chi nhánh Preah Norodom.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Ông Lê Văn Ron – Phó Tổng Giám đốc Sacombank phát biểu tại Hội nghị tổng kết cuối năm về Hoạt động của Sacombank Cambodia 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2019.

Dancing performance of SC staff in the ceremony

Lãnh đạo ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Sacombank Cambodia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.