Tin tức

Sacombank (Cambodia) Plc. đã quyên góp 20.000.000 KHR để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi chống COVID-19 của Chính phủ Hoàng gia Cambodia, ngày 17/4/2020, Ngân hàng Sacombank (Cambodia) Plc. đã quyên góp 20.000.000 KHR thông qua Hiệp hội Ngân hàng tại Cambodia (ABC) để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Mr. Nguyen Nhi Thanh – General Director of (Cambodia) Plc. handed over KHR 20,000,000 to the representative of The Association of Bank in Cambodia.
Ông Nguyễn Nhị Thanh – Tổng Giám đốc (Campuchia) Plc. trao 20.000.000 KHR cho đại diện Hiệp hội Ngân hàng tại Campuchia.

The representative of The Association of Bank in Cambodia handed over the Certificate of Appreciation to Sacombank (Cambodia) Plc.
Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Campuchia trao Bằng khen cho Sacombank (Cambodia) Plc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.