Chuyển tiền RIA

Tiện ích

  • Nhận tiền chỉ trong vòng 10 phút sau khi người gửi hoàn tất thủ tục chuyển tiền.
  • Tỷ giá hối đoái cạnh tranh nếu bạn muốn nhận tiền bằng các loại tiền tệ khác.
  • Có thể nhận tiền tại bất kỳ Chi nhánh nào của Sacombank Cambodia.

đặc tính

  • Nhận tiền trong vòng 10 phút sau khi người gửi hoàn tất thủ tục chuyển tiền
  • Không yêu cầu tài khoản ngân hàng
  • Miễn phí báo có cho người thụ hưởng.
  • Nhận tiền bằng USD, KHR.

Điều kiện và thủ tục

  • CMND / Hộ chiếu hợp lệ
  • Cung cấp mã tham chiếu chuyển tiền do RIA cung cấp.
Start typing to see products you are looking for.