Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

Các Thông cáo Báo chí mới nhất có thể được tải xuống và truy cập tại đây:

Bảng câu hỏi chống rửa tiền của Nhóm Wolfsberg 2016

Date: 12 September  2016File Size: 1 MBFile Type: PDF

Giấy chứng nhận tài khoản đại lý cho ngân hàng nước ngoài

Date: 01 December 2016File Size: 1 MBFile Type: PDF

Thư thông báo về việc tuân thủ các quy định của FATCA

Date: 12 September  2016File Size: 1 MBFile Type: PDF
Start typing to see posts you are looking for.