Thanh toán séc giữa Campuchia và Việt Nam

Tiện ích

  • Thủ tục an toàn và nhanh chóng
  • Chi phí cực thấp

đặc tính

  • Việc thanh toán được thực hiện bằng VND hoặc USD.
  • Số tiền phát hành và thanh toán séc tối đa là 10.000 USD mỗi ngày.

Điều kiện và thủ tục

  • Séc để được thanh toán.
  • CMND / Hộ chiếu hợp lệ.
Start typing to see products you are looking for.