Séc thanh toán và các dịch vụ khác

Tiện ích

  • Được coi là một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và hữu ích cho phép bạn thanh toán hoặc tặng quà mà không cần phải giữ tiền mặt.
  • Bạn có thể xuất trình séc tại bất kỳ phòng giao dịch nào của Sacombank để yêu cầu thanh toán hoặc xuất trình tại bất kỳ ngân hàng thương mại nào để yêu cầu thu hộ séc.
  • Chủ tài khoản có thể yêu cầu phát hành séc để thanh toán
  • Phí cạnh tranh

đặc tính

  • Séc được phát hành cho tài khoản tiết kiệm Flexi dành cho cá nhân và tài khoản vãng lai dành cho doanh nghiệp tại Sacombank.
  • Người sở hữu séc có quyền chuyển nhượng séc
  • Séc được phát hành bằng KHR / USD

Điều kiện và thủ tục

  • CMND / Hộ chiếu hợp lệ của chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền.
  • Biểu mẫu yêu cầu phát hành séc
  • Xuất trình sổ séc hiện có với chủ tài khoản hoặc chữ ký của người được ủy quyền
Start typing to see products you are looking for.