Tin tức

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

Vào ngày 06-07 tháng 4 năm 2019, SACOMBANK (CAMBODIA) Plc., Đã tiến hành một chương trình đào tạo tùy chỉnh về “Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo”, được thiết kế đặc biệt cho Cấp Quản lý Cấp cao, do Học viện Quản lý Cambodia (CamMa) cung cấp.

Khóa đào tạo này nhằm nâng cao hiểu biết của học viên về Kỹ năng Quản lý, Phát triển Lãnh đạo, Huấn luyện và Cố vấn, Kỹ năng Giao tiếp, Xây dựng và Thiết kế Kế hoạch Công việc, Kỹ năng Giải quyết Vấn đề và Ra Quyết định. Qua đánh giá đào tạo, các học viên rất tích cực, được chia sẻ kiến thức và kỹ năng trong khóa đào tạo liên quan đến kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo. Đa số học viên vận dụng rất tốt vào việc nâng cao kỹ năng của mình thông qua các câu hỏi thảo luận, chia sẻ ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm. , trình bày và trao đổi ý kiến.

Management and Leadership Skills

Management and Leadership Skills

Management and Leadership Skills

Management and Leadership Skills

Management and Leadership Skills

Management and Leadership Skills

Leave a Reply

Your email address will not be published.