Tin tức

Khóa thẻ của bạn qua SC mBanking

Với SC mBanking, bạn có thể quản lý các loại tài khoản. Bạn cũng có thể tự khóa Thẻ của mình ngay lập tức theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập SC mBanking.
Chọn “Tài khoản của tôi” ➡️ chọn “Thẻ”.
Chọn “Khóa” ➡️ chọn “Lấy OTP”.
Điền OTP ➡️ chọn “Tiếp tục” là xong.

Lock your card via SC mBanking

Đăng ký, tải xuống và sử dụng SC mBanking ngay tại đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published.