Biểu phí

Bảng phí thanh toán chuyển khoản

Sacombank Cambodia cung cấp cho bạn mức lãi suất tốt cùng với sự linh hoạt trong Thanh toán Quốc tế. Dưới đây là bảng phí chi tiết cho các giao dịch.

Type

Rate

Min Fee

Cable Fee

Oversea Transfer

0.17%​
(*)

USD 10.00

USD 15.00

Domestic Transfer

0.05% – 0.10%

USD 5.00

 –

Inward

0 – 0.02%

0 – USD 5.00

 –

Transfer L/C

0.125% –
0.25%

USD 50.00

 –

L/C Issuing

0.15%

USD 50.00

USD 50.00

L/C Paying

0.15%

USD 20.00

 –

Discount of L/C Docs

 –

Bank Guarantee

0.15% -0.30%

USD 50.00

USD 50.00

Lưu ý:

  • Lãi suất trên áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2012.
  • Lãi suất trên chỉ được trích dẫn cho mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • Bấm vào đây để tải xuống Bảng lãi suất này: Tải xuống
  • Điều khoản và điều kiện khác áp dụng.