Tỷ giá

ngoại tệ / KHMER RIEL

NGOI T

GIÁ MUA

GIÁ BÁN

TIN MT

CHUYN KHON

TIN MT

CHUYN KHON

US Dollar

USD

4101

4101

4116

4116

Australian Dollar

AUD

2960

2990

N/A

3079

European Euror

EUR

4757

4805

N/A

4897

Japanese Yen

JPY

N/A

36.87

N/A

37.69

Vietnamese Dong

VND

0.1709

0.178

0.1869

0.1798

Thai Baht

THB

N/A

123

N/A

127

Chinese Renminbi

CNY

N/A

632

N/A

636

Tỷ giá ngoại tệ khác

TỶ GIÁ

GIÁ MUA

GIÁ BÁN

NGOẠI TỆ

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

TIỀN MẶT2

CHUYỂN KHOẢN2

AUD/USD

0.7216

0.729

N/A

0.748

EUR/USD

1.1599

1.1717

N/A

1.1897

USD/JPY

N/A

109.22

N/A

111.22

USD/VND

21973

22890

23957

23040

USD/THB

N/A

32.35

N/A

33.35

USD/CNY

N/A

6.4726

N/A

6.5126

Lưu ý:

  • Tỷ giá quy đổi ngoại tệ trên áp dụng từ ngày 27/07/2021 Thời gian 08: 15: 00.
  • Sacombank sẽ không mua / bán bằng tiền mặt đối với các loại tiền không có trong bảng.
  • Tỷ giá hối đoái ở trên chỉ được trích dẫn cho mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • Điều khoản và điều kiện khác áp dụng.
  • Nhấp vào đây để tải xuống bảng quy đổi tiền tệ này: Tải xuống