Chuyển tiền nội địa

Tiện ích

  • Chuyển tiền cho bạn bè, người thân và đối tác.
  • Có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ hoặc liên ngân hàng.
  • Phí chuyển tiền cạnh tranh

đặc tính

  • Chuyển tiền bằng các đơn vị tiền tệ KHR / USD.
  • Không giới hạn về số tiền chuyển tối thiểu hoặc tối đa.
  • Miễn phí chuyển khoản nội địa ngân hàng trong cùng khu vực.

Điều kiện và thủ tục

  • Để chuyển tiền, người gửi cần cung cấp thông tin chính xác của người nhận: Họ và tên / Số tài khoản
  • Để nhận tiền, người nhận xuất trình CMND / Hộ chiếu
Start typing to see products you are looking for.