Tài khoản thanh toán

Tiện ích

 • Nhận lãi hàng ngày cộng với tiền thưởng lãi hàng tháng
 • Quy trình mở tài khoản thuận tiện

đặc tính

 • Enjoy unlimited transactions to manage your cash flow efficiently
 • Enjoy diverse settlement domestically and internationally
 • Flexible currency options: USD or KHR
 • Initial deposit:
  + USD 100 or KHR 400,000 (without cheque book)
  + USD 300 or KHR 1,200,000 (with cheque book)
 • Free monthly account service fee
 • Free monthly account statement
 • Balance management via internet banking/ SMS banking service

Điều kiện và thủ tục

 • Đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Cambodia
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức
 • Tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
 • Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của Sacombank Cambodia
Start typing to see products you are looking for.