chứng nhận và giải thưởng

Sacombank Cambodia - Giấy phép hoạt động ngân hàng Ngày: 06 tháng 9 năm 2011

Sacombank Cambodia - Giấy chứng nhận thành lập Ngày: 20 tháng 9 năm 2011

Sacombank Cambodia - Chứng chỉ thuế 2017 Ngày: 01/03/2017

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ Campuchia Ngày: 03 tháng 4 năm 2014

Chứng nhận Ngân hàng Bán lẻ Xuất sắc từ IDG Campuchia Ngày: 25 tháng 6 năm 2015

Chứng nhận từ Operation Smile Cambodia Ngày: 4 tháng 1 năm 2013

Chứng nhận từ Cambodia Angkor Air cho Đối tác tốt nhất của năm Ngày: 16 tháng 12 năm 2016