ព័ត៌មាន

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឧបត្ថម្ភបង់អង្គុយជូនវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានឧបត្ថម្ភនូវបង់អង្គុយ ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។ តាមរយៈការឧបត្ថម្ភនេះ បានចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ សម្ភារៈក្នុងបរិវេណសាលា បង្តើតបានជាកន្លែងសម្រាប់អង្គុយកម្សាន្ត លំហែកាយសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស។

ក្រៅពីមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភបង់អង្គុយជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមចំណែកថវិការដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពគាំពារសង្គម ដែលមានដូចជា ការចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ជាដើម។

SPONSORS STONE BENCHES FOR PREAH SISOWATH HIGH SCHOOL

SPONSORS STONE BENCHES FOR PREAH SISOWATH HIGH SCHOOL

SPONSORS STONE BENCHES FOR PREAH SISOWATH HIGH SCHOOL

SPONSORS STONE BENCHES FOR PREAH SISOWATH HIGH SCHOOL

SPONSORS STONE BENCHES FOR PREAH SISOWATH HIGH SCHOOL

Leave a Reply

Your email address will not be published.