ព័ត៌មាន

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បរិច្ចាគជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

គ្រោះទឹកជំនន់បាននិងកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមបណ្តាភូមិភាគជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងលើកស្ទួយស្មារតីចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ធនាគារ សខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគនូវស្បៀងអាហារ តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវមួយនេះ ។

ធនាគារ សខមប៊ែង ខេមបូឌា បរិច្ចាគជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ធនាគារ សខមប៊ែង ខេមបូឌា បរិច្ចាគជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

រួមគ្នាជាមួយធនាគារ សាមប៊ែង ខេមបូឌា ដើម្បីចែករំលែកនូវក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ ជួយសង្គ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.