សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់អាចទាញយកបាន​ និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម

សំណួរ​ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយ Wolfsberg Group 2016

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២​ កញ្ញា ២០១៦ទំហំៈ 1 MBប្រភេទៈ PDF

វិញ្ញាបនបត្រគណនីដៃគូរសហការពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារបរទេស

កាលបរិច្ឆេទ៖ ០១​ ធ្នូ ២០១៦ទំហំៈ 1 MBប្រភេទៈ PDF

ច្បាប់​អនុលោម​ពន្ធ​ចំពោះគណនីក្រៅ​ប្រទេស​របស់អាមេរិក FATCA

កាលបរិច្ឆេទ៖ ៥​ មីនា ២០១៨ទំហំៈ 1 MBប្រភេទៈ PDF
Start typing to see posts you are looking for.