ព័ត៌មាន

Minigame Facebook 2020 – Easy to Play, Easy to Win

Minigame Facebook 2020 - Easy to Play, Easy to Win

ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី MINIGAME – Easy to Play, Easy to Win របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

តោះចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា និង Tag មិត្តភក្តិចូលរួមលេង និងឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់គ្នា។ ការចូលរួមពិតជាងាយស្រួលដោយអ្នកគ្រាន់តែ Like Page + Like & Share Post ទុកជា Public + Tag មិត្តភក្តិ 3នាក់ចូលទៅក្នុង Post នេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ ជាច្រើនមានដូចខាងក្រោម៖

  • រង្វាន់ឈុតប៉ាន់តែសេរ៉ាមិកម៉ាក Bat Trang ចំនួន ១ រង្វាន់
  • រង្វាន់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកផ្លែឈើម៉ាក Philip ចំនួន ១ រង្វាន់
  • រង្វាន់ឆ្នាំងសាកទូរសព្ទៃដៃ ចំនួន ៣ រង្វាន់
  • រង្វាន់អាវភ្លៀង Sacombank ចំនួន ៤​ រង្វាន់

លទ្ធផលអ្នកឈ្នះរង្វាន់សប្តាហ៍ទី២នឹងត្រូវបានប្រកាសនូវរៀងរាល់ថ្ងៃទីចន្ទចាប់ពី 14/12/2020 – 28/12/2020 ។

លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី

១. គណៈចាត់តាំងកម្មវិធីមានសិទ្ធិជម្រុះចោលនូវលទ្ធផលរបស់អ្នកលេងដែលមិនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងមានសិទ្ធិដកហូតរង្វាន់ដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុន។

២. ក្នុងករណីអ្នកឈ្នះកម្មវិធី ដោយមិនទាក់ទងមិនកាន់គណៈចាត់តាំងកម្មវិធី ឬមិនមានការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈចាត់តាំងបានបានកំណត់ នោះលទ្ធផលត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៣. គណៈចាត់តាំងមានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតនូវមូលវិចារដែលមានខ្លឹមសារជាអវិជ្ជមាន។

៤. ក្នុងករណីមានការវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈចាត់តាំងកម្មវិធីជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពនៃអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីហ្គែម

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Minigame Winners

Leave a Reply

Your email address will not be published.