ឥណទានផ្សារ

អត្ថប្រយោជន៍

 • សមស្របសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដើមទុន និងការពង្រីកអាជីវកម្ម
 • ដំណើរការវាយតម្លៃ និងការអនុម័តផ្ដល់ឥណទានមានភាពឆាប់រហ័ស
 • វិធីសាស្រ្តទូទាត់មាន​ភាពបត់បែនតម្រូវតាមលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

លក្ខណៈពិសេស

 • ឥតគិតថ្លៃដំណើរការឯកសារ
 • ផ្ដល់ឥណទានរហូតដល់ ១០០,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
 • ទទួលឥណទានបានរយៈពេលវែងរហូតដល់ ៨៤ខែ (៧ឆ្នាំ)
 • មិនមានការផាកពិន័យចំពោះការបង់ផ្ដាច់មុនកាលកំណត់
 • ពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់កន្លែងរបស់អតិថិជន

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់អាជីវករធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្សារ
 • សម្រាប់អាជីវករនៅផ្សារធំថ្មី ផ្សារអូរឫស្សី ផ្សារទួលទំពូង ផ្សារបឹងកេងកង ផ្សារចាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្សារតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្តាល។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន/ សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប័ណ្ណកាន់កាប់តូបច្បាប់ដើម
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.