ព័ត៌មាន

ក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកនៅបុរី Modelo

Get your dream house at Borey Modelo

ទទួលយកគេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកនៅបុរី Modelo តាមរយៈ ឥណទានគេហដ្ឋាន របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមានដូចជា៖

  • អត្រាការប្រាក់ពិសេសចាប់ពី ០.៦២៥%/ខែ (៧.៥%/ឆ្នាំ) ។
  • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ។
  • ផ្តល់ជូនការដំឡើងឧបករណ៍ WIFI ដោយឥតគិតថ្លៃ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតពីក្រុមហ៊ុន Opennet ដែលជាដៃគូសហការរបស់ធនគារយើងខ្ញុំ។

ស្វែងរកបុរី Modelo ជាមួយអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិតាឡី សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

  • លោក ស៊ាន សុស៊ីថា – នាយកសាខាព្រះនរោត្តម លេខទូរសព្ទ៖ 093 97 86 88 / 0883 88 77 88
  • ចាន់ គន្ធា – បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនលេខទូរសព្ទ៖ 088 987 98 77
  • សុខា រតនៈ – បុគ្គលិកផ្នែកទំនាកើទំនងអតិថិជន លេខទូរសព្ទ៖ 096 871 91 64/ 085 219 828
  • ការិយាល័យទំនាក់ទំនង៖ 023 223 423/0978 223 423

Leave a Reply

Your email address will not be published.