ប្រាក់បញ្ញើអនាគត

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីដែលបានកំណត់ជាទៀងទាត់
 • ទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យទៅលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ការបិទមុនកំណត់
 • ម្ចាស់គណនីអាចបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើអនាគតសម្រាប់អ្នកទទួលផលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ និងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទទួលផលបានក្នុងករណីចាំបាច់
 • គណនីនឹងធ្វើការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅចុងកាលកំណត់ និងបញ្ចូលប្រាក់សរុបទៅក្នុងគណនីកំណត់
 • ទទួលបានការជូនដំណឹង និងគ្រប់គ្រងសមតុល្យយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃ និងសេវាធនាគារតាមអុីនធើណែត

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ/ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូង៖
  + ៥ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០,០០០ រៀល/ ខែ
  + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៦០,០០០ រៀល/ ត្រីមាស
  + ៣០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១២០,០០០ រៀល/ ឆមាស
 • រយៈពេលផ្ញើប្រាក់មានរហូតដល់ ៥ឆ្នាំ
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាគណនីប្រចាំខែ
 • មិនមានការផាកពិន័យចំពោះការបិទគណនីមុនកាលកំណត់
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​ និងជនបរទេស
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ និងលិខិតឆ្លងដែននៅមានសុពលភាព
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.