គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជាប្រចាំខែ
 • រីករាយជាមួយការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែដោយផ្អែកលើសមតុល្យពិតប្រាកដ
 • រីករាយជាមួយវិធីសាស្រ្តទូទាត់ផ្សេងៗជាច្រើនរួមទាំងការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការឥតកំណត់នៅគ្រប់សាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
 • ផ្ដល់ជូនសៀវភៅ​គណនីដោយឥតគិតថ្លៃ​
 • រីករាយជាមួយការទូទាត់​ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • ផ្ដល់ជូនសេវាបញ្ចូលប្រាក់តាមទូរសព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃ និងសេវាធនាគារតាមអុីនធើណែត

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ/ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូង៖
  + ៥​ ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ ២០,០០០ រៀល (មិនប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ)
  + ២០០​ ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ​ ៨០០,០០០ រៀល (ប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាគណនីប្រចាំខែ
 • ជម្រើសក្នុងការចេញប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃ (ប័ណ្ណឥណពន្ធក្នុងស្រុក ឬប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា)
 • ការដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរហូតដល់ ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពទាក់ទាញ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​ និងជនបរទេស
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ និងលិខិតឆ្លងដែននៅមានសុពលភាព
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.