ព័ត៌មាន

រីករាយជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ ០%

តើលោកអ្នកកំពុងស្រមៃជាមួយដំណើរកម្សាន្តនៅគ្រប់ទីកន្លែង ឬក៏ ចង់ក្លាយជាម្ចាស់ផលិតផលដែលកំពុងតែពេញនិយមនិងទាន់សម័យមែនដែរឬទេ? សូមកុំទុកវាស្ថិតនៅត្រឹមតែក្នុងសុបិនបស់អ្នកតទៅទៀតអី! ជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ ០% របស់យើងខ្ញុំ សងត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់ ០៦ខែ និង១២ខែ នឹងធ្វើឱ្យក្តីសុបិនទាំងនោះក្លាយទៅជាកាពិតជាក់ជាមិនខានឡើយ។

មិនគិតសេវាប្រចាំឆ្នាំដំបូង ជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឡូវនេះ!

រីករាយជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ ០%

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ 023 223 423

Leave a Reply

Your email address will not be published.