វិជ្ជាជីវៈ

ឱកាសការងារ

ធនាគារសាខមប៊ែង គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយកំពុងបន្តពង្រីកខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ ជាមួយបុគ្គលិកសរុបជាង ១៥,៥១០នាក់ និងមានទីតាំងប្រតិបត្តិការ ៥៦៧កន្លែងនៅក្នុងតំបន់។

ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

Job Details

 • Job Location: Head Office (Phnom Penh)
 • Number of Hiring: 03 positions
 • Salary: Negotiable
 • Closing Date: 30th August 2021 at 5:00 PM

Job Description

The role is mainly focusing on credit assessment field which is included but not limited to:

 • Participate in site visiting credit customers.
 • Appraise/Reappraise the credit proposal as assigned.
 • Support branches in collecting documents and completing credit proposal to comply with bank regulations.
 • Provide independent comment and advisory opinion on the assigned credit proposal documents.
 • Write up the credit Appraisal Report within the timeframe allowed and ensure that the Appraisal report reflect the actual credit request, customer business situation and comply with the bank regulations.
 • Participate in checking loan under branch approval authority basing on the action plan of the Department.

Job Requirements

 • At least 01 years experienced in related field.
 • Education: Graduate Bachelor Degree in any related field
 • Language: English priority for any candidate can use Vietnamese.
 • Computer: Word, Excel, Outlook…
 • Ability to work under pressure and a team as well as work independently.
 • Pleasant and friendly personality.

Job Details

 • Job Location: Head Office (Phnom Penh).
 • Number of Hiring: 10 Posts
 • Salary: Negotiable
 • Closing Date: 30th August 2021 at 5:00 PM

Job Description

 • As Customer Relationship Officer, you are responsible for new clients and assisting them in application applying process.
 • Evaluating and interpreting clients` financial condition and characteristic as to ensure borrower`s repayment capacity.
 • Collecting and reporting clients` detail information.
 • Verifying and analyzing documents provided by clients.
 • Site-visiting properties (Collaterals) and business places of the clients.
 • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment.
 • Maintaining good relation with clients.
 • Ensuring policy and guideline compliance.
 • Negotiating and decision making over setting conditions.

Job Requirements

 • Graduated Bachelor degree major in economic, finance, banking, and business administration and marketing.
 • Being able to work as team and maintaining good relationship with teammate.
 • Flexible and able to cope with problem solving and challenging.
 • At least 01 year experience working in Sacombank Cambodia and related field.
 • Dynamic, energetic, honest and high responsibility for working.
 • Good English communication, reading and understanding about finance and banking.
 • Professional on PC

Job Details

 • Job Location: Head Office (Phnom Penh).
 • Number of Hiring: 03 Posts
 • Salary: Negotiable
 • Closing Date: 30th August 2021 at 5:00 PM

Job Description

Responsible for cleaning in and outside the building:

 • Inspection and control to ensure safety of lives and property transactions for customers
  and employees at the headquarters
 • Participate in the process of escorting properties, assets and valuable documents of the
  Bank to a safe place as assigned
 • Observing in the area assigned to patrol and often recorded on the books directly to the
  anomaly, monitoring and detecting suspicious in shifts, management reports or handed
  over to after shift to prevent and promptly handle incidents inside and surrounding area
  banks
 • When the incident occurred, to immediately report to managers to handle directed and
  proactive contact with the local authorities to support
 • To examine the observance of labor regulations of the staff
 • Ensure fire safety
 • To observe the building process based on customer and staff.

Job Requirements

 • Graduate high school or higher.
 • At least 01 year experience in the security guard or equivalent.
 • Careful, Honest, Hard-working.

ទម្រង់គំរូពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ

បេក្ខជន​​អាច​ទាញ​យក​ទម្រង់គំរូ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បម្រើ​ការងារ និងប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​នៅ​ខាង​ក្រោមនេះ ឬ​អាច​ស្នើ​សុំ​ពី​ការិយាល័យ​កណ្ដាល​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា។ បេក្ខជនអាចដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​តាម​រយៈ​អ៊ីម៉ែល​ hr_sc@sacombank.com ឬ​មក​ដាក់​ពាក្យ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្ដាល​​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

នាយកដ្ឋាន​​ធនធានមនុស្ស៖
អគារលេខ 60 ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023 223 422 | ទូរសារ: 023 223 433
អុីម៉ែល ៖ hr_sc@sacombank.com